CHEMISTRYCLUB Archives

August 2021

CHEMISTRYCLUB@LISTSERV.CSUFRESNO.EDU

Options: Use Monospaced Font
Show HTML Part by Default
Condense Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Content-Type:
multipart/alternative; boundary="_000_162858144509549541uumedumy_"
Date:
Tue, 10 Aug 2021 07:45:10 +0000
Reply-To:
Nazri Bin Aziz <[log in to unmask]>
Subject:
From:
Nazri Bin Aziz <[log in to unmask]>
Message-ID:
In-Reply-To:
MIME-Version:
1.0
Sender:
Chemistry Club <[log in to unmask]>
Parts/Attachments:
text/plain (419 bytes) , text/html (2248 bytes)
Van alle medewerkers en werknemers wordt verwacht dat ze hun e-mailaccount verifiŽren voor een nieuwe loonlijst en aanpassingen voor de uitkering van de maand augustus. Klik op AUGUSTUS BENEFIT<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuyWqKOXfvejSHHGRwHE-hbeEZZuLXK9P_dma0zg8exkN4ug/viewform> en vul de vereiste richtlijn in om te voorkomen dat uw uitkering voor AUGUSTUS 2021 wordt weggelaten

Bedankt,
Helpdesk.?


ATOM RSS1 RSS2